Obchodné podmienky


Predávajúci : BEKA MOTO s.r.o.
                        Hostie 444, 95194 
                        IČO : 47782978

                        IČ DPH : SK2024095183
zapísanej na Okresnom súde v Nitre pod číslom 37370/N
pre predaj produktov a služieb prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese Detskytovar.sk

Ako nakupovať?

1. Tovar môžete objednať telefonicky , emailom alebo cez eshop


2. Keď tovar objednáte cez eshop postupujte nasledovne. Po výbere tovaru ho vložíte do košíka

V košíku môžete mať naraz ľubovoľne množstvo tovarov.


3. Odoslanie košíka 1. krok - Vymazanie tovaru, zmena počtu tovarov

V tomto kroku môžte meniť počty zakúpených tovarov - do kolonky napíšete želaný počet kusov a kliknete na tlačítko "Aktualizovať".


4. Odoslanie košíka 2. krok - Kontaktné údaje

Ak chcete vo svojej objednávke ešte niečo upraviť, môžte sa vrátiť späť na krok 1.
Keď už ste svoju objednávku dokončili, kliknutím na "Odoslať objednávku" ju odošlete systému. V prípade nevyplnených povinných údajov Vám objednávku systém vráti na doplnenie chýbajúcich údajov. Ak je objednávka kompletná, systém Vás oboznámi o úspešnom nákupe.

5. Potvrdenie objednávky

Po odoslaní objednávky vám bude automaticky doručený e-mail s potvrdením objednávky

6. Zrušenie objednávky

Nakoľko objednávky vybavujeme čo najskôr, najpozdejšie však do nasledujúceho pracovného dňa, je možné zrušiť objednávku len pred jej prebratím predávajúcim. To znamená, že ak ste sa rozhodli Vašu objednávku zrušiť krátko po jej odoslaní, stačí ak pošlete e-mail so žiadosťou o zrušenie na adresu evka.belicova444@gmail.com Uveďte všetky objednané tovary, ktoré chcete zrušiť, a tiež kontaktné údaje, s ktorými ste objednávku odoslali.

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Spotrebiteľ je oprávnený v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby a zároveň vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar , ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru .

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:
Odstúpiť môže spotrebiteľ tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to v písomnej forme na emailovú adresu bekamotosro@gmail.com Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už spotrebiteľ tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť predávajúcemu, v neporušenom stave. Tovar, prosíme, posielajte doporučene. Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku.  Tovar sa dá vrátiť len nepoškodený, čistý a s originálnou výsačkou.

8. Poštovné  a ceny

Objednaný tovar Vám zašleme slovenskou poštou. Poštovné a balné účtujeme podla aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.

https://cennik.posta.sk/  

Tovar v hodnote nad 100€ je pošta Grátis !!

Za poškodený tovar zodpovedá prepravná spoločnosť.

Ceny sú uvedené v Eurách (€). Ceny sú uvedené s DPH. 

Tovar posielame na dobierku alebo po zaplatení prevodom na náš účet:

IBAN: SK51 7500 0000 0040 2007 3627                   Variabilny symbol : číslo objednávky

9. Dodacia lehota

Pre tovary, ktoré sú na sklade, je tovar odoslaný hneď po obdržaní platby. U ostatných tovarov ktoré nie sú skladom sa treba informovať telefonicky pokiaľ nie je uvedené pri danom tovare kedy bude naskladnený poprípade dodaný.


10. Výmena tovaru

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) spolu s dokladom o kúpe na našu adresu. Náklady spojené s výmenou hradí v plnej výške kupujúci. Výmena tovaru za inú veľkosť alebo vrátenie peňazí je možné iba ked je tovar v pôvodnom balení, nepoškodený a s výsačkou.

11. Reklamácie a záruka

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.V prípade vadného tovaru prosíme kontaktovať predajcu, následne budete vyzvaní na zaslanie reklamovaného tovaru na adresu: BEKA MOTO s.r.o, Továrenská 17, Zlaté Moravce 95301, IČO: 47782978, IČ DPH. SK2024095183, DIČ: 2024095183.. Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Po doručení reklamovaného tovaru prevádzkovateľovi bude objednávateľ e-mailom o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní a bez zbytočného odkladu vyrozumie o tom objednávateľa formou elektronickej pošty, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. Zároveň bude objednávateľovi doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.  Tovar musí byť zaslaný kompletne spolu s príslušenstvom. K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré objednávateľ s tovarom obdržal ( faktúra ). Záruka sa nevstahuje na mechanické poškodenie alebo zničenie. záruka zanika ked bol tovar zle ošetrený alebo skladovaný. K reklamácii poprosíme zaslať aj popis. 

12. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.